Colofon

Altena Magazine – colofon

Uitgever
EigenTaal, een media label van EigenDesign i.s.m. gavoortaal

Redactie
Edith Lancée
Gaby Stok

Opmaak en vormgeving
Edith Lancee – www.eigen-design.nl

Eindredactie
Gaby Stok – www.gavoortaal.nl

Fotografie
Maaike Kampert – www.maaikekampert.nl
Jan van Aartrijk
Wencke van Megen

Accountmanager
Jolanda van der Wiel

Oplage
22.500 (huis-aan-huis gemeente Altena)

Redactie adres
info@altenamagazine.nl

Vragen, ideeën, foto’s en kopij kunt u mailen naar info@altenamagazine.nl